25/1 čtvrtek MAITREA

Sny o nás pečují

Pozor tato akce již proběhla v roce 2018. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Na semináři se budeme společně učit jak se svými sny zacházet, rozumět jejich jazyku, dynamice a jak používat symboly snů na své cestě k pravému já.
  • Datum: 25.1.2018
  • Čas: 18 - 21 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 500 Kč
  • Kontakt: Eva Hrončeková, 602 317 318

Sny jsou cestou do skrytých oblastí lidské duše, promlouvají řečí symbolů. Je to jazyk, jehož sdělení v nás mnohdy přetrvává celý den, týden i delší dobu. Sny mají svůj jazyk, kterému se budeme učit rozumět a pracovat s jeho symboly. Postupně odkryjeme jejich schopnost a sílu pečovat o naši duši.

V průběhu semináře budeme pracovat se sny přítomných účastníků tak, abychom porozuměli snovým kódům, jejich symbolice, dynamice. Podíváme se na sny z hlediska hlubinně-psychologické teorie.

Naučíme se aktivně klást otázky, které povedou k odkrytí významu snů.
Seminář je rozdělený na teorii o pohádkách jako kolektivních archetypech a na praktickou práci se snem účastníka. Zvu vás k práci se sny. Podporují naši cestu k bytostnému JÁ.

Seminář je vhodný pro účastníky, kteří mají odvahu se dívat do hlubin své duše, vytvářet sounáležitost a pečovat o snovou atmosféru v sobě i skupině.

S sebou si vezměte uzavíratelnou lahev s pitím.

O lektorovi

  • Eva Hrončeková

    Naše sny nám každou noc ukazují v podobě obrazů, barev, zvuků, kým jsme doopravdy. Pozapomněli jsme tuto poslední společnou řeč všech lidí na světě. Cítím se být vykladačkou snových příběhů, které se vynořují s podobě ...

    více informací o lektorovi