2/11 čtvrtek MAITREA

Sny o nás pečují

Pozor tato akce již proběhla v roce 2017. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Péče o sny je seminář, kde se společně budeme učit, jak se svými sny zacházet, rozumět jejich jazyku a používat ho na své cestě k pravému já.
  • Datum: 2.11.2017
  • Čas: 18 - 21 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 500 Kč
  • Kontakt: Eva Hrončeková, 602 317 318

Sny jsou cestou do skrytých oblastí lidské duše, promlouvají řečí symbolů. Je to jazyk, jehož sdělení v nás mnohdy přetrvává celý den, týden i delší dobu. Sny mají svůj jazyk, který se budeme učit chápat a pracovat s jeho symboly. Ukážeme si, jak o své sny pečovat.

V průběhu semináře budeme pracovat se sny přítomných účastníků tak, abychom porozuměli snovým kódům, jejich symbolice, dynamice. Podíváme se na sny z hlediska hlubinně-psychologické teorie.
Naučíme se aktivně klást otázky, které povedou k odkrytí významu snů.

Seminář je rozdělený na teorii o snech a na praktickou práci se snem účastníka. Zvu vás k práci se sny, učit se pečovat o jejich řeč, aby nám otevřely svoji hlubokou moudrost.

Seminář je vhodný pro účastníky, kteří mají odvahu se dívat do hlubin své duše, vytvářet sounáležitost a pečovat o snovou atmosféru v sobě i skupině.

O lektorovi

  • Eva Hrončeková

    Naše sny nám každou noc ukazují v podobě obrazů, barev, zvuků, kým jsme doopravdy. Pozapomněli jsme tuto poslední společnou řeč všech lidí na světě. Cítím se být vykladačkou snových příběhů, které se vynořují s podobě ...

    více informací o lektorovi