15/6 pondělí MAITREA

SNY LÉČÍ

Pozor tato akce již proběhla v roce 2015. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Seminář je příležitost pro každého, kdo zabloudil ve vnějším světě a chce se znovu vynořit do přítomnosti s pochopením své duše.
  • Datum: 15.6.2015
  • Čas: 18-21 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 500 Kč

Je to příležitost pro sebepoznání a přijetí svých nevědomých aspektů, díky nimž můžeme najít cestu ke svému středu, ke svému pravému Já.

Sny jsou cestou do skrytých oblastí lidské duše, promlouvají řečí symbolů. Je to jazyk, jehož sdělení v nás mnohdy přetrvává celý den.

V průběhu semináře budeme pracovat se sny přítomných účastníků tak, abychom porozuměli snovým kódům, jejich symbolice, dynamice. Podíváme se na sny z hlediska hlubinně-psychologické teorie. Naučíme se aktivně klást otázky, které povedou k odkrytí významu snů. Seminář je rozdělený na teorii o snech a na praktickou ukázku práce se snem účastníka.

Pojďme pracovat spolu v krásných prostorách, kde se budeme učit pracovat s významy symbolů...

Pro klienty, kteří posílají platbu za seminář elektronicky předem, prosím o platbu na účet: 43-8868270247/0100.
Pro ostatní platba hotově na místě ve výší 500 Kč.
Můžete přijít přímo na akci, kdo chce mít garantovanou účast, místo si prosím, rezervujte na ehroncekova@volny.cz. do patku před seminářem.

O lektorovi

  • Eva Hrončeková

    Naše sny nám každou noc ukazují v podobě obrazů, barev, zvuků, kým jsme doopravdy. Pozapomněli jsme tuto poslední společnou řeč všech lidí na světě. Cítím se být vykladačkou snových příběhů, které se vynořují s podobě ...

    více informací o lektorovi