4/3 pondělí DRUNA

SNY

Pozor tato akce již proběhla v roce 2013. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Sen je výletem do skrytých oblastí lidské duše. Je spojen s tajemstvími, kterým často nerozumíme, která nás přitahují, zajímají i děsí zároveň. Sny k nám promlouvají řečí obrazů. Přicházejí, aniž bychom tušili proč. Čeká nás večer, kdy se společně vydáme za odhalováním významů, která v sobě sny nesou, našich nevědomých aspektů, abychom našli cestu ke svému středu, ke svému Já.
  • Datum: 4.3.2013
  • Čas: Pondělí 4. března 18:00 – 21:30
  • Místo: DRUNA - Spálená 21, Praha 1
  • Cena: Cena 500 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit celou částku předem.
  • Kontakt: Bára Vahalová, 725 449 409

V průběhu tohoto večera se společně vydáme za odhalováním významů, která v sobě sny nesou. Budeme pracovat se sny přítomných účastníků tak, abychom porozuměli jejich symbolice, dynamice a jiným krásným snovým kódům. Podíváme se na sny z hlediska hlubinně-psychologické teorie, která nám pomůže dostat se za snové obrazy a povede nás k hlubšímu pochopení toho, co se nám sen snaží sdělit. V rámci skupinové práce se budeme společně zabývat analýzou snu. Naučíme se aktivně klást otázky, které povedou k odkrytí jeho významu.

Seminář Sen je příležitostí pro každého, kdo zabloudil ve vnějším světě a chce se znovu vynořit do přítomnosti. Je to příležitost vyvolat, pochopit a přijmout své nevědomé aspekty, díky nimž můžeme najít cestu ke svému středu, ke svému Já.

EVA HRONČEKOVÁ

Je Cantadorou – vykladačkou lidských příběhů, které se vynořují z našeho nevědomí a pomáhají nám lépe poznat naše duše a smysl života. Pracuje se symboly, hlubinnou psychologií, mýty, pohádkami a aktivní imaginací. Od roku 1981 provozuje psychologickou praxi a dosud prošla celou řadou výcviků v arteterapii, taneční terapii, imaginativních technikách a kurzů holotropního dýchání a hypnózy. Vše směřovalo ke kreativnímu způsobu práce s problémy klientů. V současné době působí jako lektorka otevřené skupinové práce se sny.
„Naše sny nám každou noc v podobě obrazů, barev, zvuků ukazují, kým jsme doopravdy. Bohužel jsme zapomněli porozumět této prastaré společné řeči, která spojuje všechny lidi na světě. Právě proto jsou tady cantadory, aby do běžné řeči překládaly sny tomu, kdo jim chce porozumět.“

O lektorovi

  • Eva Hrončeková

    Naše sny nám každou noc ukazují v podobě obrazů, barev, zvuků, kým jsme doopravdy. Pozapomněli jsme tuto poslední společnou řeč všech lidí na světě. Cítím se být vykladačkou snových příběhů, které se vynořují s podobě ...

    více informací o lektorovi