17/4 úterý MAITREA

SEBEHODNOTA, SEBEPŘIJETÍ, SEBELÁSKA

Pozor tato akce již proběhla v roce 2018. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Setkání zaměřené na hlubší propojení se svou vnitřní podstatou vám ukáže cestu k pravdivějšímu obrazu sebe samých. Tak najdete v sobě lásku, kterou hledáte v druhých.
  • Datum: 17.4.2018
  • Čas: 17.30-20.30 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 350 Kč při platbě do pěti dnů předem, později 400 Kč
  • Kontakt: Marcela Pešková, 728824289

Na semináři uvidíte cestu, která vede k opětovnému propojení se svojí skutečnou hodnotou a která vám umožní se bez tlaku nebo podbízení postavit každodenním výzvám.

Naučíte se pracovat se svými emocemi a znovu se dotknete vnitřní radosti, která je naší přirozenou součástí. V bezpečném prostředí tak doplníte další kousek mozaiky svého „pravého já“, které se skrývá za hradbami obranných mechanismů.

Setkání vám pomůže:

  • respektovat svoje pocity a jednat v souladu s nimi
  • přestat se kritizovat a srovnávat s ostatními
  • odvážit se naplňovat svoje vlastní potřeby bez pocitů viny
  • důvěřovat ve svou vnitřní moudrost

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI
Konstelace umožňují náhled na sebe a svůj život "zvenku", a nabízejí hlubší porozumění souvislostem, které stojí v pozadí našeho myšlení a jednání. Ukazují nový směr v interakci s druhými lidmi a jsou prostředkem k vlastní sebeúctě, vnitřní svobodě a zdravému respektu k sobě i ostatním.

Zpětná vazba účastníka:
Ahoj Marcelo,
děkuji Ti ještě jednou za seminář, který mi zase otevřel moje srdce a dovolil tak v sobě ucítit bolest a znova uvidět lásku.
Milan

Vezměte si s sebou pití v uzavíratelné lahvi.

O lektorovi