22/1-24/1 pátek - neděle MAITREA

Rodinné konstelace

Pozor tato akce již proběhla v roce 2010. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Dnes již známá metoda, která v poměrně krátké době poskytne ucelený pohled do souvislostí života jednotlivce s osudy a také skutky jeho předků až několik generací zpět. Pomocí zvolených zástupců je možné postavit konstelaci, zobrazující rodinné, partnerské nebo pracovní vztahy.
  • Datum: 22.1.2010-24.1.2010
  • Čas: pá: 18,00-21,00 hod, so: 10,00 - 18,00 hod., ne: 10,00 - 14,00
  • Místo: MAITREA, Praha 1, Týnská ulička 6
  • Cena: 1 800 Kč
  • Kontakt: Alena Marešová, 725 044 795

Také je možné nahlédnout na dynamiku vazeb, skrývajících se za některými poruchami chování, nemocemi, neúspěchem v jakékoliv oblasti zjistit, co se skrývá za nemožností žít svůj život naplno. V podstatě lze díky této prastaré šamanské technice, kterou pro západní svět zpřístupnil především Bert Hellinger pochopit jakýkoliv problém, a tak snáze najít východisko pro zkvalitnění života. Důležité je, abychom změnu situace nechtěli po druhých, ale aby motivací pro nás byla ochota změnit svůj vlastní pohled a postoj k dané situaci.

Tato metoda je velmi účinná právě, když se otevřeme tomu, co se před námi odkrylo a necháme na sebe působit tyto doposud skryté síly. Můžeme vidět a vnímat jak zásadně ovlivní někdy i několik generací, je-li někomu ze systému upřeno jeho právoplatné místo v rodinném společenství. Třebaže se dopustil něčeho, co podle tehdy panující morálky bylo nepřípustné. Je možné vidět následky rozhodnutí, která učinili rodiče tím, že odmítli svým dětem sdělit, kdo je např. jejich biologický otec nebo to, že před nimi přišlo na svět mrtvé dítě, že zemřel jejich sourozenec, blízký příbuzný apod. Pocítíme, jak podle nás nepodstatné první milostné vztahy, zůstaly navždy vryty do našich srdcí a jak ovlivnily pozdější výběr a soužití s našimi životními partnery. Právě tak jako naše všechna manželství, i se všemi narozenými či počatými a nenarozenými dětmi. Nesmírný vliv mají zatajované incesty a zneužívání jakéhokoliv typu.V následujících generací se potom objeví někdo, kdo je s těžkým osudem některého ze svých předklů spojen a následuje ho, aniž by něco chápal v jeho životních peripetiích. Tím pádem nenaplňuje svůj vlastní potenciál, ale je zapleten do příběhu některého z předků.

Díky tomu, co v konstelaci vidíme, můžeme se sami rozhodnout, postavíme-li se k problému čelem nebo zvolíme-li pozici oběti a rezignace. Řekneme-li životu "ano" s tím vším, co k němu patří anebo budeme-li stále naštvaní a ukřivdění, protože se nám nedostalo toho či onoho. Je jen na nás, odhodláme- li se opatřit si to, po čem toužíme a co potřebujeme, přestože by bylo bývalo jednodušší dostat to od rodičů, partnerů nebo společnosti. Nakonec to největší jsme dostali, svůj život. Za to máme svým rodičům poděkovat a jít ho naplňovat, jak nejlépe umíme.

V konstelaci můžeme tuto sílu k životu opět nalézt, například tím, že vzdáme úctu svým rodičům a předkům, tím, že přijmeme vlastní kořeny, které si nemůžeme vybrat nebo je odmítnout, protože tím bychom zůstali oděleni a nikdy bychom se nestali součástí většího celku. Žít můžeme kdekoliv s kýmkoliv, ale vnitřní spojení s našimi předky nám umožňuje čerpat hlubokou moudrost z jejich zkušenstí. Pak můžeme realizovat své možnosti v plné šíři.

O lektorovi

  • Alena Kvěch (Marešová)

    Terapeutka a lektorka v Domě osobního rozvoje MAITREA, zejména v oborech: astrologie, NLP a hypnózy, systemických konstelací a regresní terapie. Je absolventkou kurzu astropsychologie u Rudolfa Starého, výcviků u Bhagata J. Zeilhofera – ...

    více informací o lektorovi