29/4 sobota MAITREA

Regrese do minulých životů a věda o duši - úvodní seminář

Pozor tato akce již proběhla v roce 2017. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Seznamte se s vědou o duši i moudrým a pokorným Kiranem. Regrese do minulých životů je zásadní nástroj, který nám pomáhá pochopit kořeny příčin našich současných životních problémů, nabízí možnosti, abychom se osvobodili od minulosti, spojili se se Zdrojem a vědomě žili v současnosti.
 • Datum: 29.4.2017
 • Čas: 10 - 19 hod.
 • Místo: MAITREA a.s, Týnská ulička 6, Praha 1
 • Cena: 2.430 Kč
 • Kontakt: Anna Nandrážiová, 602386900

Těžkosti v tomto životě, jako jsou fyzické a mentální choroby, vztahové a finanční problémy, strachy, úzkosti a fobie, mají často své kořeny v minulosti. Kým jsme dnes (jací jsme), je výsledkem všech našich minulostí. Abychom vyléčili naše současné problémy, musíme vystopovat jejich kořeny v minulosti. Naše současné chování je často nevědomým opakováním naší minulosti. Málokdy žijeme vědomě. Když si nejsme vědomi svých myšlenek, emocí a jednání, máme tendenci opakovat staré vzorce nedůvěry, padání do oběti, pocity nepřijetí a nelásky, strachu, viny, ohrožení…

Regrese do minulých životů je zásadní nástroj, který nám pomáhá pochopit kořeny příčin našich současných životních problémů. Regrese do minulých životů nám nabízí možnosti, abychom se úplně osvobodili od minulosti. Zve nás k tomu, abychom minulost obejmuli, poučili se z ní a nechali ji jít, abychom vědomě žili v současnosti a vytvářeli si jasnou budoucnost.
Tento jednodenní seminář je postupným návodem, jak se dostat ke vzpomínkám v relevantních minulých životech a uvidět, jak hluboko pohřbené emoce z paměti minulých životů ovlivňují náš současný život.
Když pravdivě vidíme spojení mezi současností a minulostí, můžeme nechat minulost odejít. Začínáme žít z aspektu uvnitř nás, který není omezený narozením a smrtí, který je za hranicí času, který můžeme nazvat Zdrojem nebo Duchem nebo Duší nebo Bohem. Když se dotkneme Zdroje uvnitř nás, staneme se soucitní, hluboce odpouštějící, milující, posílení, léčení a plní vděčnosti za život. Staneme se milenci života a každý moment si budeme užívat naplno.

Na semináři prodiskutujeme následující témata:

 • Zákon karmy a vědu o reinkarnaci
 • Smysl života na Zemi – ptačí pohled z Duše
 • Zpřístupnění paměti relevantního minulého života
 • Opuštění limitujících emocí a přesvědčení z paměti minulých životů
 • Obejmutí minulosti a vidění minulosti jako moudrého učitele
 • Dotýkání se vlastností Duše – sázení semen moudrosti, radosti a štěstí
 • Přinesení vědomé změny do současného života

Součásti semináře bude i vedená meditace a regrese do paměti Duše.

Na seminář navazuje sebezkušenostní dvoudenní workshop.

Reference:
"Znám Kirana od roku 2012. Jeho přítomnost a energie se dotýká každého velmi hluboce. Pokaždé, když ho potkám, jsem v kontaktu s velmi milující přítomností v něm a přináší mi to velkou radost. Pracuje v našem týmu jako trenér spirituálních koučů od roku 2012. Jeho způsob učení je rozdílný od jiných trenérů. Vždycky mluví ze svého nejvyššího stupně empatie, proto hodně lidí miluje mu naslouchat a také se s ním rádi kontaktují a mluví s ním. Jako vedoucí projektu pro Trénink spirituálních koučů jsem obdržel nekonečné množství zpětných vazeb od stovek Kiranových žáků na jeho učení, které je hodně inspirovalo. Cítím se hrdý, že mohu říct, že je jeden z nejlepších trenéru spirituálních koučů v našem týmu Quantum Life University. Jeho laskavá přítomnost přináší světlo do mnohých lidských srdcí. Kiran je vyrovnaná osoba, která inspiruje všechny v našem týmu, aby žili harmonický život. Profesí je senior softwarový inženýr, ale aby inspiroval lidi ke spiritualitě, učí také v Tréninku pro zlepšení života a je terapeutem regresí do minulých životů na Life Research Academy. Jeho klienti po regresích procházejí posunem a velkou změnou v životě. Podle mě má v sobě Kiran ztělesnění Kristova soucitu. Mám štěstí, že ho potkávám v tomto životě a cítím se šťastný, že s ním pracuji. Děkuji.
Namaste,"

Lokanath Reddy
Public Speaker, Writer, Meditation and Yoga Teacher,
Project Leader for Soul Coach Training Program at Quantum Life University,
Past Life Regression and Inner child facilitator at Life Research Academy,

"Kiran je jeden z nejvíce pokorných a soucitných učitelů, jaké jsem kdy potkala. V relativně mladém věku má tak hlubokou moudrost a pokoru, což je ve světě zřídkakdy vidět. Být studentkou tak úžasné osoby je požehnáním. Jeho učení je lehce pochopitelné pro lidi z různých věkových skupin. Každé slovo, které řekne, pochází z hloubky bytí. Taková hloubka se přímo dotýká srdce každého, kdo naslouchá. Každý může vnímat, že to není osoba, ale je to Duše, která mluví.
Děkuji každému, kdo mi pomohl potkat se s tímto mistrem."
Harika Suri

Seminář bude tlumočen do českého jazyka.

O lektorovi