12/12 úterý MAITREA

PŘECHODOVÉ RITUÁLY v konstelacích

Pozor tato akce již proběhla v roce 2017. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Konstelačně-přednáškový večer o tom, co rituály jsou a jaký mají význam pro naši každodenní realitu, úspěch a štěstí. Život je neustálý vývoj, cesta. Čas od času ale překračujeme důležitou hranici, kterou je nutné překročit vědomě. Nejlépe skrze přechodový rituál.
  • Datum: 12.12.2017
  • Čas: 18-21 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 400 Kč při platbě do 3.12. (později 480 Kč)
  • Kontakt: Jakub Moulis, 725 783 506, seminare@maitrea.cz

O rituálním charakteru konstelací nemůže být pochyb. Opustíme-li představu, že konstelace ukazují pouze nějakou „správnější“ realitu, dostaneme se na úroveň, kde prožíváme rituály usmíření, zacelení prázdných míst v systémech a dokončení nedokončených přechodů v našem životě.

Konstelace nás učí nejen nalézt své místo v rodině či jiných "celcích", ale i přechodům z jednoho období života do druhého. Dříve byly tyto pro náš vývoj nesmírně důležité přechody slaveny rituály, které nám v období přechodu napomáhaly nalézt sílu a vedení.

Namísto lineárního chápání času objevíme důležitost kruhového vývoje, setkáme se s časem příhodného okamžiku (ve starém Řecku ho nazývali Kairos) a tím se nám otevře i smysl pohanských kalendářů a slavností.

Večer s mnoha návody na malé i větší rituály.

Přednáškové a konstelační večery s Janem Bílým

Na těchto večerech poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme.

A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálené našim každodenním potřebám a problémům, odhaluje Jan Bílý jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

O lektorovi