6/4-9/4 čtvrtek - neděle MAITREA

PRAVDIVÝ HLAS - Intenzivní workshop k probuzení hlasu tvého srdce

Pozor tato akce již proběhla v roce 2017. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Tento intenzivní workshop, jenž ve svých rozměrech skrývá i terapeutické prvky, je určen všem, kdo jsou tělem, myslí i duší odhodláni otevřít své srdce do hloubky, a na této cestě objevovat pravdivý hlas.
  • Datum: 6.4.2017-9.4.2017
  • Čas: Čt: 18-21, pá a so: 11-18, ne: 11-17 hod. (s pauzami na oběd)
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 5 400 Kč při platbě do 20.3. (později 5 900 Kč)
  • Kontakt: Jakub Moulis, 725 783 506, seminare@maitrea.cz

Smyslem není, abyste zpívali krásněji, silněji nebo prostě lépe. Zpívat a procítit píseň je pouze východiskem ke hledání svého vnitřního hlasu, který nikdo jiný nikdy neuslyší. Hlas, který nás vede zpět k vlastními pocitům. Zde leží ono místo, kde Ida Kelarová nachází základní zdroj života a lidské tvořivosti.

Prvotním cílem workshopu sice není léčba a terapie, ale přesto určité takové prvky nevyhnutelně obsahuje. Jsou propojeny s hledáním vnitřního hlasu každého z nás, a překonáváním překážek, jež blokují prostor v našem těle.
Jde o to, najít sebedůvěru, a také odvahu a trpělivost podstoupit specifické cvičení, v němž je cílem nechat mysl stát se zrcadlem skutečného stavu svého života zde a nyní.

Strach, hněv, smutek, bolest, radost, láska, a proměny těchto pocitů do pozitivní a tvořivé energie. Zdroj síly člověka leží právě v těchto pocitech. Součástí workshopu je přehodnocení pocitů jako bytostné součásti sebe sama, a hledání pravdivého vyjádření pocitů. Tma a ticho: chod okolního světa nás brzdí a ruší do té míry, že přicházíme o spojení s nejhlubšími vrstvami toho, čemu říkáme osoba nebo osobnost. Po určitou dobu se budeme snažit vnímat a rozumět sami sobě prostřednictvím vnitřního ticha.

Komunikace a hledání vlastní vnitřní pravdy. Hledání hlasu hluboko uvnitř, jímž můžeme vyzpívat naši bolest, smutek, žal, hněv, radost i lásku. Pocity, jimiž procházíme v každodenním životě, energie, již všichni máme uvnitř, ale je vždy skryta hluboko uvnitř, a její víc než dost. Dýchání, zpívání, otevírání srdce, hledání vlastního kořenů, vlastní pravdy, identity, a v neposlední řadě schopnosti naslouchat.

To, co v dnešním světě ničeno moderním relativismem, nám vrací a obnovuji naši duši. Zprvu je však samozřejmě třeba sestoupit do temnoty, neboť ten, kdo nedokáže přijmout celkový obraz, nikdy nevytvoří světlo a krásno. Světlo se rodí z temnoty.

Není slunce, jež by zůstalo zářit na modré obloze jen proto, že je tam lidé potřebují.

O lektorovi