12/2 středa MAITREA

Peníze nebo život! O finančních a jiných přesvědčeních

Pozor tato akce již proběhla v roce 2014. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Ať už jste pokročilý esoterik nebo dokonce bretherián - peníze hrají v našem životě stále ještě velkou roli.
  • Datum: 12.2.2014
  • Čas: 18-21 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 350 Kč
  • Kontakt: 725 783 506, seminare@maitrea.cz

A ve většině případů je jich nějak málo, a to i přesto, že se jich zrovna tiskne spousta nových. Tento večer se nejprve v přednášce a poté v malých konstelacích podíváme na to, proč tomu tak je. Zároveň se odvážíme na výlet do poměrně nové oblasti: Zkusíme konstelačně zjistit, zdali a jaké jsou ke "konvenční měně" alternativy a v čem vězí naše urputná chuť utrácet. Jinak řečeno: Jsou nám milejší peníze, nebo život?

Konstelační večery s Janem Bílým – to jsou večery, ve kterých pátráme po našem místě v rodině, ve vztahu, v práci a v podnikání, tedy všude tam, kde jsme součástí nějakého systému. Jan poutavě přednáší o tématu, odpovídá na otázky a řeší malé či větší „případy“ z publika.
Součástí mnoha večerů jsou také konstelační cvičení a rituály, za pomoci kterých se dostáváme k pochopení a hlavně procítění toho, co nám dává sílu k akceptování nás takových, jakými jsme. Informace o dalších seminářích s Janem najdete zde: www.konstelace.info

O lektorovi