13/11 pondělí MAITREA

Modelové konstelace: Kamarádím s bývalým – NO A CO?

Pozor tato akce již proběhla v roce 2017. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Není vždy nutné postavit si osobní konstelaci. Osvobození může přijít i z jiné strany jako dar za to, že o něj neusilujeme. Seminář bude nejen poučný, ale také zábavný.
 • Datum: 13.11.2017
 • Čas: 18 - 20 hod.
 • Místo: MAITREA, Praha 1, Týnská ulička 6
 • Cena: 300 Kč
 • Kontakt: Igor Pavelčák, 728022618

Co je završeno, nepokračuje. Co bylo spojeno poutem, je navždy naší součástí a vyžaduje to respekt. Není ale možné být součástí dvou systémů, aniž by to nevytvářelo napětí. To nové má přednost před starým. Staré neskončené věci jsou překážkou novým. V partnerství je ve hře také sex a kontext dění.

Nejčastější motivací, proč lidi chodí na rodinné konstelace, bývá potřeba prožívat svůj osobní, rodinný život i pracovní život tak, jak si představují. A rodinné konstelaci si vybrali ze všech možností jako tu cestu. Pak si staví osobní konstelace.
Vedle osobních konstelací je možné stavět také modelové konstelace na konkrétní témata, jak je život přináší. Modelové konstelace mají výhodu v tom, že ukazují systémové souvislosti bez osobních- často limitujících souvislostí, a to může následně působit mnohem intenzivněji. Na minimum je eliminovaná skrytá loajalita protagonisty „nezradit“ rodinná tajemství. Je to „bezpečnější“. Oslovují ale účastníky stejnou silou jako běžné konstelace.

V interaktivní besedě na vypsané téma budou mít účastníci možnost uvidět pestrost příběhů s pojených s daným tématem. Kromě konstelací bude také výklad a komentář k systémovým souvislostem toho, co se v konstelaci odehraje. To obvykle mívá pro řadu účastníků zásadní význam pro pochopení vlastních zapletení.

Například bude model:

 • Žena se schází se svým kamarádem z práce.
 • Žena/muž byl nevěrný. Partneři spolu zůstali. Partner se schází na kafe s kamarádkou/kamarádem.
 • Partneři se rozešli. Jeden z partnerů cítí křivdu. Scházejí se kvůli dětem.
 • Partneři se rozešli, mají spolu děti. Oba uznali svůj díl odpovědnosti. Scházejí se pro řešení problémů s dětmi.
 • Lhal jsem, že jsem s kamarády, a byl jsem u milenky. Provalilo se to. Teď zase chci chodit za kamarády.

Nápady účastníků jsou vítány. V rámci semináře bude prostor pro jednu osobní konstelaci na vypsané téma.

Je dobré, když účastníci mají zkušenost s procesem rodinných konstelací. Důležitější ale je být otevřený nahlédnout, co je „ZA“.

Informace a kontakt: Igor Pavelčák; tel.: 7282022618; www.poradna-rodina.org

O lektorovi

 • Igor Pavelčák

  Je snadné přijmout osud, když jsme šťastní… Rodina je systém, který má vliv na kvalitu našich vztahů, zdraví, na kvalitu života. Rodinu proto vnímám jako zdroj obtíží i řešení. Není vždy nutné nechat obtíže dojít tak ...

  více informací o lektorovi