19/5 úterý MAITREA

Místo naší duše

Pozor tato akce již proběhla v roce 2015. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Konstelačně-přednáškový večer o naší snaze, být někde jinde a někým jiným, než právě teď jsme.
  • Datum: 19.5.2015
  • Čas: 18-21 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 350 Kč
  • Kontakt: 725 783 506, seminare@maitrea.cz

Tam, kde zrovna jsme, nejsme náhodou. Dostali jsme se tam skrze celou naši životní cestu, takže nás toto místo může učit, odkud pocházíme a kam míříme.

Ve své poslední knize „Příroda a lidská duše“ (vydala Maitrea) mluví Bill Plotkin o duši jako o „nejlepším možném místě“, přičemž výraz „místo“ používá nejen v geografickém smyslu (krajina, místo síly atd.), ale také ve smyslu našeho místa ve světě, v celku. Duše je tedy tam, kde se cítíme skutečně doma, kde jsme a máme být.

Zaujmeme-li toto místo, dostaneme se do zvláštního klidu, smíření a jasnosti, kde není žádné hodnocení toho, co je pro nás dobré nebo zlé; dostaví se pouze přitakání tomu, co je. Ve své konstelační práci se stále více zaměřuji právě na toto přitakání realitě a okolí.

Přednáškové a konstelační večery s Janem Bílým

Na těchto večerech poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme.

A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálené našim každodenním potřebám a problémům, odhaluje Jan jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Večery jsou doplněny malými konstelacemi.

O lektorovi