23/2 pondělí MAITREA

Medicínská cesta - úvodní večer šamanismu

Pozor tato akce již proběhla v roce 2015. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Medicína je silou a pokorou, je láskou a moudrostí přitahující kreativní a životaplné energie pro náš další růst a pro naplnění našeho posvátného snu.
  • Datum: 23.2.2015
  • Čas: 18.00-21.00 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 400 Kč
  • Kontakt: 725 783 506, seminare@maitrea.cz

Šamanská tradice amerických Indiánů představuje živoucí upomínku naší pre-industriální a pre-agrární tradice, kdy naši předkové jako lovci a sběrači žili v harmonii a rovnováze s přírodou a planetou Zemí, s jejími minerály, rostlinami a všemi stvořeními, které jí přináleží. V současnosti, kdy se naše exploativní praktiky a vlastnické postoje vůči přírodě jeví jako jasně neudržitelné a hrozí destrukci té, která nás živí a podporuje, se mnoho lidí obrací k šamanským praktikám hledajíce vedení či inspiraci.

Medicínská cesta je v České republice první prezentace šamanské filozofie, praktik a rituálů založených na učení Společnosti spletených vlasů (Twisted Hairs Society). Tato učení byla vytvořena splétáním několika šamanských tradic domorodých amerických Indiánů a keltských kmenů.

Představíme Vám “medicínský kruh” – specifické šamanské učení - tak, abychom poznali nové způsoby vnímání a vymezování se vůči realitě ve všech jejích podobách, s respektem a rovností.

Učení medicínského kruhu nám umožňuje v životě růst v mnoha oblastech:

• z často dětského vnímání světa růst do dospělosti a jasného vnímání reality skrze mysl i srdce
• nalézt rovnováhu mezi svou ženskou a mužskou polaritou
• tančit energii svého života směrem ke svému posvátnému snu
• osvobození se, propuštění a vyčištění na linii předků a karmy, tak aby nám v cestě nestály nevědomé vzorce z minulosti
• abychom místo pocitu nadvlády či bezmoci zažívali pocit sounáležitosti a harmonie s naším světem

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

O lektorovi