12/3-13/3 sobota - neděle MAITREA

LEKCE TANGA - 6 kroků k opravdovému partnerství (kurz pro páry)

Pozor tato akce již proběhla v roce 2011. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Vztah dvou lidí je jako tanec. Buď je plný vášně a stojí na důvěře, souhře a spolupráci, anebo mu vládne nedůvěra, rivalita a konflikty. Paralela tance a spolužití se natolik nabízí ke srovnání, že jsme si ji vypůjčili pro naše setkání pro páry.
  • Datum: 12.3.2011-13.3.2011
  • Čas: so+ne: 9-17 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 1.800 Kč za 1 účastníka (seminář pouze pro páry)
  • Kontakt: 725 783 506

Schopnost žít s nejbližším člověkem (a v obecné rovině s dalšími blízkými lidmi) ovlivňuje naprosto všechno ostatní, a může nám tak ze zbytku života udělat doslova ráj nebo naopak peklo.

Bývaly doby, kdy mezilidské vztahy řídila všemi respektovaná pravidla, tak výstižně popsaná například v tzv. Manuálu dobré hospodyně. Dnes staré pořádky opouštíme. Muž už tak často nebývá ten silný „chlapák“ a jediný živitel rodiny. Žena přestává být „ženskou od plotny“. Bouráme staré pořádky, ale zatím nemáme nové. I úplní netanečníci jsou tak vyladěnější než většina dnešních partnerských párů – stačí se podívat na statistiky rozvodovosti nebo jen rozhlédnout okolo sebe.

Během dvou společných dní si na příkladech a ukázkách společně projdeme šesti fázemi úspěšného spolužití. Valná většina interakce a vaše zapojení bude probíhat pouze v diskuzi s vaším partnerem, čímž strávíme téměř 3/4 společného času. Lekce tanga je tak především příležitostí pro hlubokou diskuzi a sblížení se s vaším nejbližším partnerem.

6 kroků k opravdovému partnerství

Následujících šest bodů vám poskytne praktickou strukturu pro budování vztahů v novém nehierarchickém světě. Stavíme především na výzkumech světově uznávaného odborníka na partnerské vztahy Johna Gottmana, které jsme na vlastní kůži okusili, zažili a hojně využili.

Stejně jako například Maslowova pyramida potřeb jsou řazeny podle důležitosti od bodu 1 až po bod 6. Tj. například člověku se vychází vstříc obtížně, když ho neznám (bod 2 bez bodu 1). Bez pochopení, jak a čemu vycházet vstříc (bod 2), velmi obtížně převáží pozitivní situace (bod 3) a tak dále.

1. Jak dobře znáte partnera?
Nepřestává nás udivovat, jak málo známe své nejbližší, jejich sny, přání, starosti a potřeby. Přitom bez pochopení toho, kdo je „ten druhý“, se jen velmi obtížně vychází vstříc, buduje důvěra a otevřenost.

2. Jak moc si vycházíte vstříc?
Lidé okolo nás neustále poptávají naši pozornost. My jejich „poptávku“ můžeme buď 1) ignorovat, 2) říci jim, ať „neotravují“, nebo 3) jim vyjdeme vstříc. Pouze poslední varianta buduje důvěru a v konečném důsledku vztah.

3. Pozitivně, nebo negativně?
Americký komik George Carlin údajně jednou prohlásil: „Existují dva druhy řidičů – maniaci (ti, kteří jezdí rychleji než on) a idioti (ti, co jezdí pomaleji)“. Nádherný příklad člověku vrozené vlastnosti – potřeby upozorňovat ostatní na jejich nedostatky. Aby vztah fungoval, je třeba naši pochvalu a kritiku dávkovat ve „správném“ poměru.

4. A povídáte si vůbec?
O čem a jak? O tom, kdo máte co na starosti? Pakliže své vztahy neřídíte Manuálem dobré hospodyně, je nutné vyjasnit řadu věcí. Vzájemná očekávání, role a zodpovědnosti, konflikty, sny či potřeby. To bohužel nepůjde bez schopnosti se ptát a obecně naslouchat. Otevřený dialog je problematický, často až nemožný, když se předem nevěnujete bodům 1–3.

5. Když přijde konflikt…
Mnozí vztahoví odborníci jsou toho názoru, že konflikt je ze vztahu možné vyhladit – a žít tak v naprosté harmonii. Poslední výzkumy ukazují opak. Zdravá míra konstruktivního konfliktu vztahu dokonce pomůže. Pouze je třeba se ho naučit řešit.

6. Proč jsme spolu?
Co je pro nás v životě důležité? Jakých hodnot se chceme držet? Zdá se, že čím jasněji máme v podobných otázkách, tím méně tápeme. Není nutné tolik vyjasňovat detaily každodenního života. Vztah má o to víc šťávy a vášně.

Pro koho: Téma jsme připravili pro páry – ať už manžele, partnery, nebo dokonce dva blízké přátele. Celkově je vhodné pro ty, kteří chtějí své vztahy vystavět na férovosti, důvěře, otevřenosti a spolupráci.

Upozornění: Lekce tanga není vhodná pro páry, kdy jeden či oba partneři preferují tradiční rozdělení rolí. Nepomůže pravděpodobně dvojicím, jejichž problémy již přerostly únosnou mez a vyžadují spíše individuální terapii nebo jiný zásah třetí strany.

Co z toho:
Vzhledem k tomu, že téměř 3/4 času strávíte dialogem se svým partnerem, je toto setkání výjimečnou příležitostí otevřít neprohovořená témata, možná se i pustit do konfliktních oblastí. Vše mezi čtyřma očima, na základě pevně stanové struktury a principu dobrovolnosti. Zejména však získáte nové pohledy i nástroje na to, jak budovat vztah dvou lidí založený na důvěře a otevřenosti.

John Gottman: Kromě zkoumání vztahů okolo nás (a zejména toho vlastního) stavíme do velké míry na objevech Johna Gottmana, jednoho z nejcitovanějších vztahových psychologů světa. Ten se proslavil především výzkumy ze své "laboratoře lásky", kterou provozuje v americkém Seattlu už od roku 1971. Mezi zjištění, která ovlivnila generace dalších psychologů patří především tzv. "čtyři jezdci, kteří ničí vztahy" nebo tzv. "magický poměr" mezi pozitivními a negativními emocemi.

O lektorovi

  • Tomáš a Petra Hajzlerovi

    Poznali jsme se v práci (v GE) v polovině roku 1999. Byla to láska na první pohled. Už v únoru 2000 jsme se vydali do Ruska a přežili tu nejtužší ruskou zimu. Na podzim jsme se poprvé vzali - v západo-africkém Togu, navíc podle místních ...

    více informací o lektorovi