5/10 úterý Výtvarný atelier

Kurzy malování a kreslení. Kurz automatické kresby.

Pozor tato akce již proběhla v roce 2010. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Výtvarný atelier pořádá kurzy kresby a malby pro začátečníky i pokročilé. V průběhu semestru se budeme věnovat relaxační kresbě, malbě krajiny, automatické kresbě. Náplň kurzů je individuálně přizpůsobována.
  • Datum: 5.10.2010
  • Čas: 18:00 – 19.30, pravidelný kurz
  • Místo: Výtvarný atelier, Českobratrská 11, Praha 3 - Žižkov, 130 00
  • Cena: 250Kč/90min
  • Kontakt: 608231209

Dlouhý popis akce: V našem atelieru vítáme všechny zájemce o výuku kresby, malby a jiných výtvarných či uměleckých technik a řemesel, kteří mají zájem se rozvíjet a získávat nové zkušenosti. Přijímáme studenty veškerých věkových kategorií od dětí školního věku až po návštěvníky kurzů kreslení a malování pro dospělé, náplň kurzů je individuálně přizpůsobována. V rámci kurzů je možné svoji činnost zaměřit od relaxační až po intenzivní výtvarnou průpravu na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy. Výuka probíhá ve výtvarném atelieru v Praze na Žižkově ve formě pravidelných dvouhodinových kurzů nebo formou vícedenních workshopů a seminářů. Složení našeho pedagogického týmu nabízí také přípravu na přijímací zkoušky školy architektury (FA ČVUT Praha, VŠUP Praha, AVU Praha, FA VUT Brno, FA Liberec) a designu (AVU Praha, VŠUP Praha). Součástí výtvarného atelieru je fungující architektonický atelier, ve kterém mají naši žáci možnost nahlédnout pod pokličku projektování staveb a konzultovat své práce v rámci přípravných kurzů na vysoké školy s architekty a designery. Pro naše žáky nabízíme rozmanité kurzy od klasické kresby a malby, malování v plenéru, kurz olejomalby, akvarel, figurální kresbu, večerní kreslení, přes malování na hedvábí, air-brush, počítačovou grafiku, po scenaristiku, scenografii a základy filmování...

Lektoři: Ing. arch. Nina Hedwic, prof. Akad. Mal. Martin Mainer

O lektorovi

  • Nina Hedwic

    architektka na volné noze, studentka doktorského studia, asistenka atelieru na FA ČVUT, trpělivá bytost s pozitivním přístupem k životu a věcem s ním spojeným

    více informací o lektorovi