12/12-14/12 pátek - neděle MAITREA

Konstelace pohádek a mýtů

Pozor tato akce již proběhla v roce 2008. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
V mnoha konstelacích, jmenovitě v konstelacích na archetypální náměty a pohádky, se velice často objevuje jakási mytologicko-filosofická hloubka, kterou zpravidla cítí všichni účastníci semináře. Průběh konstelací pohádek bývá nezřídka velmi emotivní, rozehrávají se dramata, o kterých v původní pohádce nebylo ani ponětí, ale která zjevně svojí pravdivostí a hloubkou vtahují všechny zúčastněné do děje. Prožití takového "pohádkového" dramatu v konstelaci je srovnatelné s "katharsis" řeckého antického dramatu.
  • Datum: 12.12.2008-14.12.2008
  • Čas: 17.00-19.30, 9.30-17.30, 9.30-16.30
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Kontakt: Alena Hloušková

Katharsis zde označuje očistu divákovy duše, která následuje emoční spoluprožití bolesti a soustrasti s postavami tragédie.

Jak lze za pomoci mé oblíbené pohádky z dětství "rozluštit" můj život a vyřešit spoustu problémů?

Tento seminář představuje novou formu sebepoznání a řešení problémů, které se vyskytují v našem životě jako provázející jevy, nebo jako následky našeho celoživotního scénáře.

Určitě to znáte: někdy si člověk připadá, jako by žil podle nějakého utajeného scénáře, následoval pravidla, která sám neurčil. Ohlédneme-li se zpátky do minulosti, tušíme jakési "červené vlákno", které se táhne celým naším životem, ale nevíme, kde se vzalo a kdo ho utkal.

A přeci jsme to my sami, kdo stáli na jeho zrodu: jako děti jsme si za pomoci našeho okolí utvořili něco jako osnovu našeho života - zakletá princezna, která čeká na vysvobození, "hloupý" Honza, který musí zabít draka, nebo vlk, který zaslouží "spravedlivý" trest poté, co svádí Karkulku.

Naše oblíbené pohádky, které jsme slyšeli v dětství, zrcadlí v netušených rozměrech náš "životní scénář", tak jako ho popisuje například Eric Berne. Červená karkulka, Princ Bajaja nebo pohádka o hloupém Honzovi, který se vydal do světa přemoci draka a osvobodit princeznu, jsou nejen plné archetypů a iniciačních rituálů, ale jejich osobní forma, to je to, jak je známe a vyprávíme dál, popisuje velmi přesně hlubiny naší duše.

Konstelace vaší osobní verze pohádky vám může objasnit hlubší souvislosti vašeho života i váš skrytý potenciál.

O lektorovi