7/5-9/5 čtvrtek - sobota MAITREA

Já a mé peníze - konstelace peněžních přesvědčení

Pozor tato akce již proběhla v roce 2009. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Východiskem tohoto semináře je, že stav našich financí je v daleko větší míře výsledek našich podvědomých přesvědčení, než "objektivních" veličin jako příjmu, platu, výdajů a dluhů.
  • Datum: 7.5.2009-9.5.2009
  • Čas: 17.00-19.30, 9.30-17.30, 9.30-16.30
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 2.800,- Kč
  • Kontakt: Alena Hloušková

Pozor: seminář začíná ve čtvrtek večer v 17:00 (pátek je svátek) a končí v sobotu kolem 17:00!

Východiskem tohoto semináře je, že stav našich financí je v daleko větší míře výsledek našich podvědomých přesvědčení, než "objektivních" veličin jako příjmu, platu, výdajů a dluhů.

Obsah naší peněženky (nebo výše částky na našem kontě) napodobuje vzory, které jsme přebrali často již v ranném věku. Toto přebírání se dělo mimo naše "dospělé" vědomí - dítě se orientuje a učí skrze své pocity - a to je důvod, proč je pro nás nyní tak obtížné tyto vzory a přesvědčení změnit. I když se rozhodneme ke krokům jako "nyní budu šetřit", "chci vydělávat víc" nebo "teď vyřeším své dluhy", pocity, které nás podvědomě řídí, nás brzo dostanou tam, kde jsme "už odjakživa" byli. A peníze jakoby se vytratily - neznámo kam.

V tomto semináři se budeme zabývat hledáním a objevováním toho, co se ukrývá v našich pocitech o penězích, o bohatství, o blahobytu. Podíváme se na původ našich přesvědčení u našich rodičů, prarodičů a dalších příslušníků našeho "kmene" a pokusíme se vystopovat, proč a od koho přesně jsme naše vzory přebrali. Pouze tak můžeme vrátit to, co jsme dostali tam, kam to patří...

K obsahu tohoto semináře budou patřit také Janem vyvinuté konstelace POLARITY peněz, které vycházejí z Jin -Yangového zabarvení vlastního obrazu peněz.

O tento seminář je velký zájem. Protože místa jsou omezena, prosíme o časnou rezervaci.

O lektorovi