19/6 úterý MAITREA

CO JE A CO NENÍ LÁSKA - sebeúcta ve vztazích

Pozor tato akce již proběhla v roce 2018. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Zajímá vás, proč zapomínáte na sebe a upřednostňujete druhé? Proč dovolujete překračování svých hranic a dáváte víc, než chcete? Přijďte objevit příčinu svého chování a udělat praktické kroky k opravdové lásce!
  • Datum: 19.6.2018
  • Čas: 17.30-20.30 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 350 Kč při platbě do pěti dnů předem / 400 Kč později
  • Kontakt: Marcela Pešková, 728824289

Na semináři si osvětlíme, proč strategie "dělat radost druhým", kterou jsme se naučili jako děti, nepřináší trvalou radost do našeho vlastního života.

Povíme si, odkud pramení opravdová láska a jak se dostat k její životadárné síle.
Protože skutečná láska není obchod ani chytře naplánovaná výměna! Nerozvíjí se tím, že promýšlíme strategie, jak dostat z druhého to, po čem toužíme.

Láska, kterou hledáme, se objeví sama, když pro ni připravíme prostor. Když se z hlavy přesuneme do srdce a místo toho, co si myslíme, začneme víc sdílet, jak se cítíme. Když odložíme obranné mechanismy ega a dovolíme druhému, aby se dotkl našich „ran“.

Setkání vás podpoří:

  • v důvěře, že láska je tu i pro vás
  • v sebepřijetí a v návratu ke své skutečné hodnotě
  • v odvaze ctít svůj vlastní úsudek
  • ve schopnosti být upřímní, opravdoví a živí
  • ve spojení s hravostí a upřímnou radostí

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI.
Konstelace jsou nástrojem proměny toho, co jsme přejali jako dědictví svého rodinného systému. Umožňují náhled na sebe a svou životní situaci "zvenku", a nabízejí porozumění souvislostem, které stojí v pozadí našeho myšlení a jednání. Jsou prostředkem k vlastní sebeúctě a vnitřní svobodě.

Zpětná vazba účastníka :
Na tvoje konstelace jsem dorazil, abych zažil kus "kmenové pospolitosti“ a asi i pocitu, jak jsme si ve svých problémech všichni vlastně blízko. Nakonec se přede mnou rozehrála místy až neuvěřitelná Hra, plná symbolů a synchronicit. Cloumal mnou úžas a zároveň pobavení z toho, jak se odkrývaly principy, na kterých funguje svět okolo nás. Nevím, jestli konstelace vyléčí všechno, s čím přijdeme, ale mají velkou sílu ukázat, jak věci v nás a tedy i okolo nás fungují.
Díky.H.

O lektorovi