17/10 úterý MAITREA

HRANICE – kudy ke zdroji své sebeúcty

Pozor tato akce již proběhla v roce 2017. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Tento seminář vám nabídne cestu k pochopení příčin, proč ostatní překračují vaše hranice, a ukáže cestu, jak situaci postupně a trvale měnit.
  • Datum: 17.10.2017
  • Čas: 17.30-20.30 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 330 Kč při platbě do pěti dnů před začátkem, později 400 Kč
  • Kontakt: Marcela Pešková, 728824289

Poslouchám svojí osobní pravdu, jen když nezpůsobuje problémy nebo těžkosti?
Jdu proti svým hodnotám a svojí celistvosti, abych uspokojil/a druhé?
Dovoluji si být vyrušen/a, abych se přizpůsobil/a okamžitým potřebám druhých?
Dávám příliš, aby mě ostatní vnímali jako užitečného/užitečnou?

Odkud se bere příčina toho, že upřednostňujeme druhé, zapomínáme na sebe a dáváme víc, než chceme?
Proč zrazujeme sami sebe, proč se vzdáváme svého vlastního prostoru, dovolujeme překračování svých hranic a nezůstáváme pravdiví k tomu, s čím se cítíme dobře?
Rodíme se s touto potřebou nebo do ní nevědomky vrůstáme? A je vůbec možné se tohoto zvyku zbavit?

Příčinu stavu, kdy nerespektujeme své hranice (a následně nerespektují naše hranice ani lidé v našem okolí) se vydáme hledat k počátkům naší existence na Zemi. Jako děti jsme potřebovali vyrůst a tak jsme udělali vše, co k tomu bylo potřeba.
Vytvořili jsme si identitu, která byla akceptovatelná lidmi okolo nás. Stali jsme se osobou, kterou jsme mysleli, že bychom měli být, a vzdali se té, kterou jsme opravdu byli.
Naše pravda byla znehodnocována...uvěřili jsme těm „venku“.
Zapomněli na své potřeby, přestali být upřímní sami k sobě a přestali jsme si věřit.
Naučili jsme se „být k dispozici“ těm, které jsme potřebovali k přežití – a to dnes znamená všem okolo nás.

Cesta, jak si sebe začít opět vážit a posunout své hranice tak, abychom se s ostatními cítili víc komfortně, vede přes uzdravení vnitřních zranění z období dětství a navázání hlubšího vztahu se sebou – s těmi částmi, které jsme umlčely v rámci své potřeby vyrůst. Tak začneme opět cítit své emoce a ctít své potřeby.
Zprůchodnění toku životní energie nás pak automaticky osvobodí od nutnosti jít proti sobě a vymezovat se vůči druhým. Umožní nám vrátit to, co vysíláme – více sebeúcty a sebelásky.

Seminář je provázen rodinnými konstelacemi.

S sebou pití v uzavíratelné láhvi.

O lektorovi