20/6-22/6 pátek - neděle MAITREA

Healing of the inner child - Vnitřní dítě v konstelacích

Pozor tato akce již proběhla v roce 2014. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Někdy v průběhu našeho dětství se mnoho z nás rozhodlo, že se tak rychle, jak vůbec možno, stanou velkými. Toto rozhodnutí bylo výsledkem pocitu osamocení nebo deprivace, tísně, hlubokého zranění nebo jiných traumatických zážitků a bylo - tenkrát - jediné možné a jediné správné.
  • Datum: 20.6.2014-22.6.2014
  • Čas: PÁ 17:00 - cca 20:00, SO 9:30 - cca 17:30, NE 9:30 - cca 16:00
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 3000,-Kč
  • Kontakt: Alena Hloušková, 777 302 155

Potíž je v tom, že toto rozhodnutí způsobilo dva vedlejší efekty:

zaprvé jsme ztratili kontakt s dětstvím nebo - jinak řečeno - s naším vnitřním dítětem a tím i s prvotní živelností a otevřeností srdce
zadruhé se v nás vytvořila jakási "černá díra", bezedná propast, kterou se od té doby snažíme zaplnit konzumem, partnery, zábavou, sexem - ale nevyhnutelně bezúspěšně, neboť tato "černá díra" nesouvisí s ničím, co se nalézá vně nás.

V tomto semináři budeme konstelační technikou pracovat na jediném možném řešení tohoto problému - na navázání přerušeného kontaktu s tímto dítětem, které jakoby stále čeká na to, až ho někdo, ke komu může mít důvěru, vezme za ruku a odvede od onoho hrozného místa, kde zůstalo stát.

Při mé práci jsem se mnohokrát setkal s tím, jak blahodárně působí na náš další vývoj, když získáme důvěru tohoto malého tvorečka, skrytého někde v nás. Mnohokrát jsem také nechal klienta do konstelace postavit představitele pro něco, co mu jako malému dítěti dávalo sílu - hračku, medvěda, domácí zvíře, koloběžku. Proto věnuji tento seminář všem našim dětským spojencům. Jinými slovy: Medvědy s sebou!

Doporučená literatura: John Bradshaw: Rodinná tajemství - cesta k přijetí a znovunalezení sebe sama.

Zde najdete můj text k práci s vnitřním dítětem.

P.S.:Jako v každém konstelačním semináři, i zde jsou samozřejmě možné i jiné konstelace k odlišným tématům.

Co s sebou:
Plyšáka nebo hračku z dětství (pokud nemáte, doporučuji koupi nového plyšáka, který se líbí vašemu "vnitřnímu" dítěti). Blok na kreslení (sešit atd.)

Seminář je vhodný pouze pro účastníky s konstelačními zkušenostmi nebo zkušenostmi z prožitkových seminářů osobního rozvoje!

O lektorovi