25/2 čtvrtek MAITREA

FINANČNÍ GRAMOTNOST JINAK

Pozor tato akce již proběhla v roce 2016. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Podíváme se na naši finanční situaci a s ní spojená přesvědčení úplně novým pohledem. Seminář je adresován jak široké veřejnosti, ale také manažerům, podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným.
  • Datum: 25.2.2016
  • Čas: 9.30-17 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 1 350 Kč při platbě do 15.2. (později 1 500 Kč)
  • Kontakt: Jakub Moulis, 725 783 506, seminare@maitrea.cz

Finanční gramotnost, jak se normálně učí (a jak je např. podporovaná granty EU) vede bohužel opět k jisté negramotnosti, neboť je iniciovaná vládami, bankami, slouží zájmům velkých korporací atd.

Naproti tomu skutečné porozumění tomu, co se s našimi financemi děje, jaká peněžní přesvědčení máme a jak je můžeme změnit, musí vycházet z pochopení souvislostí v rámci celku. Toto pochopení nabízejí například systemické konstelace, neboť tam stále a stále hledáme řešení, které je akceptovatelné pro každého člena systému, a pokaždé bereme ohled na celý systém a potřeby všech jeho členů.

Během setkání se podíváme na nesmyslnost víry v nekonečný růst HDP, na dluhovou krizi a zadlužení/zadlužování jedinců a budeme se zabývat východisky ze svázanosti s penězi jako jediným indikátorem úspěchu.

Dále se dotkneme vztahu peněz a lásky, uznání, viny, věrností našim předkům a podobných, ne zcela běžných souvislostí.

O lektorovi