5/10-19/10 pátek - pátek MAITREA

Emoční inteligence - Hněv a jeho zvládání

Pozor tato akce již proběhla v roce 2018. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Seminář je sestaven ze tří po sobě jdoucích setkání, které je nutné absolvovat všechny. Léčení hněvu není v jednorázovém pochopení jeho příčin, ale v každodenní trpělivosti při udržování pořádku a klidu v duši. Na semináři používám příběh z Knihy Ženy, které běhaly s vlky.
  • Datum: 5.10.2018-19.10.2018
  • Čas: 3 x 17-21 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 3000 Kč
  • Kontakt: Eva Hrončeková, 602 317 318

Seminář je složen ze tří večerních setkání v termínech: 5.10., 12.10. a 19.10.

Projdeme procesem:

1. Hledání klidné a léčivé síly. Vytyčení cílů objevení vlastních zdrojů klidné a léčivé síly v sobě.

2. Rozpoznání komplexu hněvu: Odvaha pojmenovat hněv, který popírám, neznám, má nade mnou moc. Rozeznání iluzí, přijetí, pochopení a odložení starých pocitů, posedlostí, vzteku, hádavosti, zlosti, zloby, msty.

3. Porozumění hněvu a odpuštění – odprošení svého soucitného JÁ, porozumění
vzteku, pochopení svých pocitů komplexu hněvu, aplikace principu naděje: „vše
bude dobré“. Pozitivní pohled na hněv může vést k odpuštění. Cyklus vzteku je stejný jako jakýkoliv jiný cyklus v přírodě a při vzniku emocí vzniká, stoupá, klesá, mizí a uvolňuje se jako nová energie.

Léčivý seminář objevení vlastního hněvu, který v sobě hromadíme. Tento proces může zahájit proces odpuštění. Zabývání se vztekem zahajuje proces proměny a vede k vnitřnímu klidu.

O lektorovi

  • Eva Hrončeková

    Naše sny nám každou noc ukazují v podobě obrazů, barev, zvuků, kým jsme doopravdy. Pozapomněli jsme tuto poslední společnou řeč všech lidí na světě. Cítím se být vykladačkou snových příběhů, které se vynořují s podobě ...

    více informací o lektorovi