8/8 pondělí MAITREA

Co se skrývá za onemocněním? RAKOVINA - Symptom ve službě

Pozor tato akce již proběhla v roce 2016. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
V interaktivní besedě bude možné vidět pestrost toho, odkud daný problém přichází. Otevřeme otázky na téma: Co se skrývá za onemocněním?Jak se symptomem pracovat? Co nám tělo říká, když se daný problém objeví?
  • Datum: 8.8.2016
  • Čas: 18 - 20 hod.
  • Místo: MAITREA, Praha 1, Týnská ulička 6
  • Cena: 300 Kč
  • Kontakt: Igor Pavelčák, 728022618

Za symptom v našem pojetí považujeme buď jednání, nebo stav, který pro daný systém představuje něco, co by se dalo nazvat „PROBLÉM“. Na druhou stranu symptomem může být také to, co daný systém považuje za TO SPRÁVNÉ, ale člověku to přináší spíše komplikace.

Symptom má dvě funkce: Zakrývací a upozorňovací. Zakrývá skrytou podstatu tím, že na sebe upozorňuje, poutá pozornost. Okolí se tak častěji stará o symptom a jeho nositele nevidí.
Když je člověk nemocný, má jít k lékaři nebo k někomu, kdo mu pomůže například vyléčit se z angíny. Každý také ale cítí, že se NĚCO děje. Symptom tak upozorňuje, že jde o narušení rovnováhy v systému.

Na tomto večeru můžete vidět nejen pestrost toho, odkud daný "problém" přichází, ale na vlastní kůži také zažít sílu loajality projevovanou v symptomu. Kromě toho ukážeme, jak je možné se symptomem pracovat. V rámci semináře bude prostor pro jednu osobní konstelaci na vypsané téma.

Je dobré, když účastníci mají zkušenost s procesem rodinných konstelací. Důležitější ale je být otevřený nahlédnout, co je „ZA“.

Informace a kontakt: Igor Pavelčák; tel.: 7282022618; www.poradna-rodina.org

O lektorovi

  • Igor Pavelčák

    Je snadné přijmout osud, když jsme šťastní… Rodina je systém, který má vliv na kvalitu našich vztahů, zdraví, na kvalitu života. Rodinu proto vnímám jako zdroj obtíží i řešení. Není vždy nutné nechat obtíže dojít tak ...

    více informací o lektorovi