19/11 čtvrtek MAITREA

Cesta moudrého muže : Muž a poslání

Pozor tato akce již proběhla v roce 2015. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Jak jít dál. Úkol muže v stále rychleji se měnícím světě. Transformace, mužský a ženský princip. Večer je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Jan bude skrze konstelace, rituály a otázky účastníků seznamovat s cyklickým vývojem lidské (a speciálně mužské) psýchy a se čtyřmi směry Živoucího Kruhu.
  • Datum: 19.11.2015
  • Čas: 18-21 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 400 Kč při platbě do 9.11. (později 480 Kč)
  • Kontakt: 725 783 506, seminare@maitrea.cz

Odkud jsme?
Kam jdeme?
Proč tu jsme?

Tři „existencialistické“ otázky, na které by každý muž měl hledat odpověď, a to i tehdy, když pochopí, že žádná jednoznačná a definitivní odpověď na ně neexistuje. Tento večer se bude, coby završení celé řady mužských večerů, zabývat veskrze mužskou otázkou: „A co tedy mám(e) dělat?!“

Konstelační večery pro muže s Janem Bílým

Cyklus šesti večerů, ve kterých budeme řešit základní mužské otázky a problémy v důvěrném kruhu mužů. Každý večer bude mít několik mužů příležitost, se skrze malé konstelace a konstelační rituály podívat na „svůj“ problém či palčivou otázku a tím umožnit zbytku účastníků hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás spojuje.

Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, neboť Jan bude skrze konstelace, rituály a otázky účastníků průběžně seznamovat s cyklickým vývojem lidské (a speciálně mužské) psýchy - se čtyřmi směry „Živoucího Kruhu“ (viz také Janova stejnojmenná knížka).

Jan Bílý (nar. 1954) je známý lektor systemických konstelací, autor 8 knih a odborník na mužské semináře a kruhy, se nimiž pracuje již patnáct let.
Další informace: www.konstelace.info, www.janbily.cz

O lektorovi