18/11-19/11 sobota - neděle MAITREA

Cesta základního dobra - troufnout si být opravdový

Pozor tato akce již proběhla v roce 2017. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Spojení meditační praxe v sedě s učením o základním dobru v denním životě má schopnost ukázat praktikantovi, jak se vyrovnat s vlastním strachem a agresí, jak změnit takovéto vzorce chování - a žít život nebojácnějším, jemnějším a elegantnějším způsobem.
  • Datum: 18.11.2017-19.11.2017
  • Čas: 10 – 17 hod
  • Místo: MAITREA a.s, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 2000 Kč
  • Kontakt: Tadeáš Dufek, 602350251

Kurz pokrývá kroky na postupné cestě osobního rozvoje v běžném životě, založené na vhledech, které vycházejí z pravidelné meditační praxe. Základní náhled je, že všechny lidské bytosti jsou v podstatě dobré a zdravé, a že je možné přinést tuto zdravost na cestu našeho života na zemi.

Každý se toho o sobě může dozvědět tolik, kolik si sám dovolí. Srdce a zvědavost vedou k disciplíně. Správná disciplína ukazuje cestu vpřed - co přijmout a co odmítnout ve své vlastní řeči a aktivitách. Nikdo jiný nemůže toto vědomé rozlišení udělat za nás. Musíme to udělat sami.

Pravidelně se bude střídat meditace vsedě a meditace v chůzi - přibližně po 20 a 10 minutách. Tato technika pochází od Buddhy Šákjamuniho. Byla přenesena liniemi praktikujících z Indie a Tibetu a prostřednictvím Chogyam Trungpy Rinpočheho předána současné generaci. Spojuje mysl a dech určitým způsobem a promíchává ji s prostorem.

Kurz je vhodný pro každého, kromě lidí s duševními poruchami. Tito lidé by měli svoji meditační praxi soukromě konzultovat s instruktorem.

Pro účastníky doporučujeme pohodlné a volnější oblečení.

O lektorovi