15/12 čtvrtek MAITREA

Archetyp moudrého muže: Archetypální mužský kruh

Pozor tato akce již proběhla v roce 2016. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Témata večera budou sjednocení protikladů, esenciální duše, moudrost a osvícení. Návrat k lidem a předávání světla dál. Jako patrona můžeme vnímat Buddhu. Soudce, správce, starosta/stařešina jsou v jistém smyslu synonyma tohoto archetypu.
  • Datum: 15.12.2016
  • Čas: 18-21 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 400 Kč při platbě do 28.11.2016 (později 480 Kč)
  • Kontakt: Jakub Moulis, 725 783 506, seminare@maitrea.cz

Cyklus šesti večerů jen pro muže, ve kterých budeme putovat skrze rozličné fáze mužského života, seznámíme se s šesti mužskými archetypy a budeme mít příležitost řešit základní otázky a problémy v důvěrném chlapském kruhu.

Každý večer bude mít několik mužů příležitost, se skrze malé konstelace a konstelační rituály podívat na "svůj" problém či palčivou otázku (pokud možno související s archetypem večera). Setkání umožní všem účastníkům hlubší porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás spojuje.

Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Lektor bude skrze konstelace, rituály a otázky účastníků průběžně seznamovat s cyklickým vývojem lidské (a speciálně mužské) psýchy.

Každý večer bude mít svého "patrona" - jednoho z šesti archetypů muže - a je volnou součástí širšího konceptu Archetypálního mužského kruhu. Pokud máte ještě další návrhy, můžete vaše osobní patrony k jednotlivým archetypům během večera představit.

Jan Bílý (nar. 1954) je známý lektor systemických konstelací, autor 8 knih a odborník na mužské semináře a kruhy, se nimiž pracuje již patnáct let.
Další informace: www.konstelace.info, www.janbily.cz

O lektorovi