22/2-7/12 pátek - neděle Brno

Alluvio - Výcvik v systemických konšteláciách

Pozor tato akce již proběhla v roce 2014. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Výcvik v systemických konšteláciách vychádza z princípov práce Berta Hellingera a jeho žiakov a nasledovníkov. Využíva skúsenosti z psychoterapeutických prístupov humanisticky orientovaných psychologických smerov.
  • Datum: 22.2.2013-7.12.2014
  • Čas:
  • Místo: Brno,hotel ŽEBĚTINSKÝ DVŮR ( www.zebetinsky-dvur.cz )
  • Cena: Cena výcviku za 1 blok: 3300,- kč. K cene treba pripočítať poplatky za ubytovanie a stravu, ktoré zaštiťuje agentúra LaROS.
  • Kontakt: Mgr. Petra Hlivová, +420 737 241 508

Keď sa dostávame do zložitých životných situácii, cítime sa zaplavení emóciami, symptómami, spomienkami, nejasnými pocitmi. Akoby cez nás prešla veľká vlna, niekedy až tsunami. Keď sme odvážni, začneme "tančiť tanec života". Hľadáme svoje miesto, pokúšame sa pochopiť rodinné korene, historické súvislosti. Pri tomto hľadaní sa vyplavujú nečakane hlboko ponorené poklady. A z nich staviame svoju budúcnosť. Nové obrazy.

Prečo Alluvio?

Pojem vychádza z latinčiny a vyjadruje povodeň, záplavu, potopu, naplaveninu. Koreň slova je aj vo výraze „allemanda“, čo je staroveký nemecký tanec. A slovo „allonym“ vyjadruje vypožičané meno skutočného človeka (čo sa dialo najčastejšie z politických alebo cenzúrnych dôvodov).

Výcvik v systemických konšteláciách vychádza z princípov práce Berta Hellingera a jeho žiakov a nasledovníkov. Využíva skúsenosti z psychoterapeutických prístupov humanisticky orientovaných psychologických smerov. Aplikuje metódu krátkodobej terapeutickej intervencie individuálnou a skupinovou formou. Kreatívne využíva prístupy rozvíjajúce vnímanie signálov jednotlivcov, skupiny, dynamiku poľa, fenomenológiu, archetypálne vzorce a vytvára systemicko – štrukturálny model práce s psychológiou jednotlivca, jeho rodiny, širšej society ( práca, vzťahy, sociálne skupiny atď.) ako aj poznávanie psychosomatických súvislostí a snových momentov.

Výcvik vedie PaedDr. Šramová Zlata v úzkej spolupráci so skúsenými hosťujúcimi lektormi – Ivanom Verným, M.D., PhDr. Vojtom Černým, Ph.D., Mgr. Evou Pávkovou, Mgr. Ivanou Rosi, Ing. Richardom Opělom.

Výcvik organizačne zabezpečuje agentúra LaROS a uskutoční sa v Brne.

Predstavenie výcviku

Výcvik je určený ľuďom ,ktorí sa zaujímajú o svoj proces individualizácie v kontexte svojej rodiny, spoločenského prostredia a svojich snových procesov. Je vhodný pre ľudí so záujmom o svoj osobný rozvoj, osobnostný vývoj a poznanie sily prostredia a jeho vplyvov na náš život. Je vhodný pre profesionálov pracujúcich s rodinami, ťažkými osudmi, traumami.

Výcvik zahŕňa širokú oblasť teoretického zázemia , osobné rodokmene, spoločenské udalosti, základy psychiatrie, psychosomatiky, poznávanie mytológie a rozprávok, vývojovú psychológiu, základy kybernetiky, morfogenetiky, histórie, filozofických prístupov, základy komunikácie.

Absolventi majú schopnosť zvýšeného vnímania verbálnych a neverbálnych signálov, vedia používať hypnoterapeutické intervencie, definovať terapeutický kontrakt, vypracovať klientove ciele a používať systemické konštelácie na objasňovanie a zmeny systemických štruktúr, či už prostredníctvom symbolov (individuálna práca) alebo pomocou účastníkov skupiny. Absolvent/ka výcviku je kompetentná/ý pomôcť klientovi uvidieť a spracovať dynamiku jeho systémov a nájsť možné intervencie pre lepšie využitie svojich zdrojov a spracovanie svojich somatických symptómov.

Systemicko – konštelačný prístup považujeme za terapeutický prístup. Záujemcovia o výcvik z radov profesionálov, môžu po ukončení výcviku a splnení záverečných skúšok pracovať s klientmi samostatne. Záujemcom o osobnostný rast a individuálny záujem poznať hlbšie tento prístup, doporučujeme zvážiť prácu s klientmi a voliť skôr tímovú spoluprácu.

Harmonogram výcviku

Víkendové stretnutie: piatok až nedeľa

1.Blok: 22.2.- 24.2.2013
2.Blok: 19.4.- 21.4.2013
3.Blok: 7.6. – 9.6.2013
4.Blok: 27.9.- 29.9.2013
5.Blok: 15.11. - 17.11.2013
6.Blok: 17.1. - 19.1.2014
7.Blok: 14.3. - 16.3.2014
8.Blok: 16.5. - 18.5.2014
9.Blok: 12.9. - 14.9.2014
10.Blok: 7.11. - 9.11. 2014
Záverečné skúšky: 5.12. - 7.12.2014

Výcvik je koncipovaný pre 15 max. 20 frekventantov.

O lektorovi