4/2-5/2 středa - čtvrtek MAITREA

ALEXANDROVA TECHNIKA - Základní 2dílný kurz práce s tělem a emocemi

Pozor tato akce již proběhla v roce 2015. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Chcete se zbavit bolestí zad, naučit bojovat s únavou a stresem, zlepšit koordinaci a držení těla? Alexandrova technika vám ukáže, jak zacházet s tělem a myslí novým způsobem, jak se zbavit škodlivých návyků a automatismů a znovu nalézt přirozený způsob pohybu a myšlení.
  • Datum: 4.2.2015-5.2.2015
  • Čas: 18-21 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 950 Kč
  • Kontakt: 725 783 506, seminare@maitrea.cz

Tento intenzivní, skupinový kurz základů Alexandrovy techniky vám umožní seznámit se s postupy, které dokážou změnit váš dosavadní způsob života. Alexandrova technika vychází z předpokladu jednoty těla, mysli a pocitů, a nabízí praktické návody, jak převzít zodpovědnost za svoje reakce a stát se tak pánem svého osudu.

Setkání budou probíhat v blocích po 3 hodinách:

Každý blok se bude zaměřovat na jinou životní oblast, vždy ale budeme pracovat se zásadami a praktikami Alexandrovy techniky (primární kontrolou, utlumováním, usměrňováním atd.).

Tématy jednotlivých setkání budou:
struktura (tělo jako nástroj pro život; známe své tělo?; většinu dne trávíme v „pozicích“ - sedíme, stojíme, ležíme: jak to děláme? můžeme to dělat lépe?)
pohyb (tělo jako dynamický nástroj; přenášení váhy; jak dosáhnout lehkosti pohybu; lezení, chůze, běh; jak sportovat pro radost a zdraví a vyhnout se úrazům)
dech (práce s dýcháním jako základ emocionální vyrovnanosti; dech jako základ pro mluvený a zpíváný projev; jak správně dýchat?)
emoce (svoboda zvolit svoji reakci; jak nebýt otrokem svých emocionálních stavů; jak se vyhnout stresu; role mysli a těla v tomto procesu)

Setkání budou probíhat formou hry a experimentů, v nekritickém a uvolněném prostředí. Důraz je od začátku kladen na to, aby žáci mohli na vlastní zkušenosti poznat své vlastní podvědomé zvyky a aby se naučili, jak zvolit jiné, lepší způsoby zacházení se sebou samým, ve všech oblastech svého života. Lektor je otevřený i práci na individuálních problémech či otázkám jednotlivých účastníků.

Co je Alexandrova technika?

Tato technika pracuje na propojení mysli a těla cestou pozornosti a představuje tak západní, racionální cestu bytí v přítomnosti a rozšíření vědomí. Učí nás, že si za většinu svých problémů můžeme sami, způsobem jakým na životní podněty reagujeme. Ať už jsou naše reakce dány traumaty z dětství, imitaci nebo jednoduše nedostatkem kontaktu s vlastním tělem, důležité je nevracet se do minulosti, ale rozhodnout se vědomě jít jiným směrem tady a teď, v přítomnosti.
Alexandrova technika je založena na předpokladu jednoty těla, mysli a ducha, a proto se její praktiky dají aplikovat na celou řadu problémů, ať už fyzických nebo psychických.
Alexandrova technika nese jméno svého zakladatele, Brita australského původu F. M. Alexandra (1869-1955). Ten ji rozvinul v 90ých letech 19. století jako odpověď na vlastní problém s dýcháním a hlasem, který mu bránil ve slibné herecké kariéře. Následně metodu propracoval a po zbytek života se věnoval pomoci ostatním a školení budoucích učitelů.

Více o Alexandrově technice: alexandrovatechnikapraha.com

O lektorovi

  • Marko Janicki

    Marko Janicki je učitelem Alexandrovy techniky, kterou vystudoval v období 2011-2013 v londýnském Alexander Technique Studio pod vedením Karen Wentworth, jedné z nejvýznamnějších současných představitelů této metody. Alexandrova technika ...

    více informací o lektorovi