24/9 středa MAITREA

ÁJURVÉDA JAKO ŽENA : Nové paradigma naší současnosti a ájurvéda

Pozor tato akce již proběhla v roce 2014. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Nekonformní a hlubší pohled na ájurvédu, než se obvykle prezentuje.
  • Datum: 24.9.2014
  • Čas: 18-21 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 300 Kč večer, 1.000,- při platbě celého cyklu
  • Kontakt: Hana Eassey

Na tomto setkání se budeme společně zabývat transformační povahou dnešní doby, v níž jako ženy žijeme, v níž vrůstáme do plného potenciálu svého ženství a učíme se využívat nových nástrojů k udržení a podpoře života. Poznáme ájurvédu jako prastarý nástroj, který poskytuje nekonečně tvůrčí prostor k využití v moderní době. Ájurvéda nám pomáhá pochopit život a zjednodušit si všechny druhy vztahů, které jsou leckdy zdrojem stresu.

Společně podnikneme prožitkový výlet do Srdce ájurvédy. Budete se moci procítit jako „Bohyně – tvořitelka“.

Ženská energie, jako věčný tanec vesmírného tvoření, je podstatou provázanosti veškerého života a soucitného chápání světa.
Ájurvéda vznikla přímým nazřením stvořené Skutečnosti jako poznání potřeb života. Tato životadárná řeka je darem Bohyně – Vesmírné prasíly Šakti.

Prastará životní cesta je matkou moudrosti, jež v současné době prožívá renesanci v srdcích žen na celém světě, protože nabízí klíč k uchopení života v jeho transformační povaze. Je to cesta laskavého vhledu, všezahrnujícího pochopení a nenásilných metod k posílení zdraví a dosažení klidu a štěstí. Primárně ženská cesta nám otevírá vlastní zdroje intuice, vyživuje a tříbí ženskou energii a posouvá nás k našemu skutečnému já.

Ájurvéda a role ženy jsou vzájemně propojené nádoby. Bez pochopení jednoho není možno pochopit a naplno prožít druhé. Krize naší současné společnosti je spojena s potlačením ženskosti a pokřivením její role. Součástí této krize je hluboká krize zdravotnictví, jež je důsledkem potlačení původní medicíny a poctivého přístupu ke zdraví a nemoci.

V rámci cyklu se seznámíme s nekonformním a hlubším pohledem na ájurvédu, než se obvykle prezentuje. Zaměříme se na zvýšení úrovně vědomí o skutečném potenciálu ájurvédy a na pochopení role ženy v současné době. Uchopení ájurvédy jako daru života, jako schopnost ženy.

Čtyřdenní cyklus je možné absolvovat celý (1000,-), stejně tak jako jednotlivé večery (300,-). Doporučujeme pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře.

O lektorovi

  • Hana G. Eassey

    Věnuje se józe a ájurvédě. V případě potřeby klientů je doplňuje o další návazné harmonizující nauky jako vástu, astrologie kompatibility, léčivé obřady a práce s ženskou spiritualitou. Působí jako učitelka vnitřní ...

    více informací o lektorovi