ÁJURVÉDA - Cesta zdraví a sebepoznání

 

Motto:

Inteligentnímu člověku je celý svět učitelem.

Čaraka

 

 

 

 

Posláním našeho ájurvédského působení je pomáhat lidem na jejich vědomé cestě ke zdraví a k plnému pochopení a využívání přirozených nástrojů, které jsme všichni dostali darem od přírody, abychom mohli prožít spokojený, smysluplný a povznášející život.

Ájurvéda je v první řadě uměním zdravého a šťastného žití. Jako celostní věda dlouhověkosti představuje nejen lékařský systém, nýbrž komplexní péči o zdraví těla, psychiky a duše. Ájurvéda je živá bytost, jejíž duch ožívá v srdcích těch, kdo ji milují a dali se jí do služeb.

Jak vás může ájurvéda podpořit?

Může vám posloužit léčbou vašich momentálních fyzických potíží, stát se dárkyní ozdravných bylinných přípravků a strážkyní zabraňující vzniku nerovnováhy vitálního těla.

Může být vyslyšením vaší touhy po laskavém a neinvazivním způsobu péče o zdraví bez vedlejších účinků. Může se také stát vaší nadějí při vážném či život ohrožujícím zdravotním problému.

Může se postupně stát vaší nepostradatelnou přítelkyní, jež bude zdrojem péče o vaši tělesnou i duševní pohodu a krásu. Může posloužit jako zelená zahrada plná bylinných bytostí, jejichž posláním v kruhu života je navracet rovnováhu.

Může se pro vás stát setkáním s láskou, obsaženou v samotných kořenech tohoto soucitného systému, jež vám umožní spočinout v pocitu bezpečí a uzdravit se na emocionální úrovni. Může se stát vaší pomocnicí, rádkyní a průvodkyní při vědomém pěstování trvalého zdraví.
Může představovat vstupní portál do nezměrného pole kvantového léčení a jeho jemnohmotného potenciálu.

Může se stát ozdravným impulzem pro vaše srdce, který povede ke změně vašeho pohledu na život a růstu vaší zodpovědnosti za vlastní zdraví.

Může se stát vaší učitelkou a proudem životadárné inspirace na cestě dozrávání do pochopení zákonitostí života.

Může znamenat ponoření do oceánu nekonečné moudrosti, vycházející z mnohatisícileté indické tradice, z níž čerpá celý svět.

Pro ty, kdo propadnou kouzlu její hloubky, se může stát dynamickou životní cestou, prostřednicí k naplnění čtvera účelu života – dharmy, arthy, kámy a mókši.

Pro někoho se může stát samotným Světlem života, Matkou – Bohyní, do jejíchž služeb odevzdá svůj život a najde v ní smysl své existence.