Yvonna Lucká

Yvonna Lucká - jsem atestovaná psycholožka a psychoterapeutka s třicetiletou praxí. Ve své práci mimo jiné zúročuji svoji téměř desetiletou zkušenost práce v krizovém centru RIAPS, kde jsem působila v různých rolích.
Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji především klientům s problematikou traumatu a posttraumatu a klientům s atypickou problematikou. 
Ve své práci využívám především metodu PBSP a Biosyntézu. PBSP též využívám pro práci s dlouhodobými uzavřenými skpinami.
Jsem akreditovaný supervizor ČIS (teaching supervizor) od roku 1994. Nabízím individuální i týmovou supervizi.
Pořádám workshopy zaměřené např. na péči o pomáhající profese a ženskou problematiku.
Některé absolvované výcviky:
Psychoanalytický výcvik 
Rodinná terapie 
SUR 
Integrativní práce s tělem 
Biosyntéza 
PBSP
Jsem zakládajícím členem Českého institutu Biosyntézy, jeho místopředsedou a trenérem International Institut for Biosynthesis v Heidnu. Jsem členem supervizního EAP

 


Již proběhlé akce lektora