Maitreya Ishwara

Maitreya je osvícený duchovní učitel a vizionářský autor, který již sdílel satsang (setkání v Pravdě) s tisíci hledajícími po celém světě. Je původem Brit a dnes žije v Německu. Svůj život zasvětil hledání Pravdy a od roku 1998 žije ve stavu trvalé jednoty. Za svého učitele považuje Osha, po Oshově smrti mu pomáhali na duchovní cestě i další osvícení mistři. Není guruem a nevytváří kolem sebe žádný kult. Jeho největším zájmem je pomáhat duchovně hledajícím.