Ma Prem Sugandho

je Oshovou žačkou a vystudovanou pedagožkou. Studovala také psychologii a sociologii. Během mnoha let praxe jako univerzitní profesorka v Německu a zároveň jako Oshova žačka propojovala své profesní schopnosti v oblasti vzdělávání, psychologie a sociologie s meditacemi a dalšími alternativními metodami osobního rozvoje.

V posledních dvaceti letech žije a pracuje v Evropě, Indii (Oshova Multiverdita v Puně) a na Středním východě (Izrael). Je ředitelkou OSHO Institutu pro vnitřní alchemii a meditaci, vede semináře a výcviky v alchymii čaker, poskytuje individuální sezení OSHO energetického poradenství, pracuje s dechem, primárními tématy a hypnózou.